Ademhalingsbegeleiders

Als je een smartphone hebt is het handig een app-adembegeleider te installeren op je telefoon.
Kostprijs van zo’n app schommelt tussen gratis en € 3,5.

EZ-Air (voor Windows)

Adembegeleider waarmee je een staafdiagram op je computerscherm kan installeren, dat de snelheid van in- en uitademen weergeeft. Gaat het balkje omhoog, dan adem je in; gaat het naar beneden, dan adem je uit. Beweegt het balkje niet, dan pauzeer je. Adem mee met de snelheid van het op- en neergaande balkje. Ja kan de waarden instellen en veranderen naargelang jouw ademhalingsfrequentie. Deze apparatuur gebruiken we ook bij de trainingen om de ademhalingsfrequentie en de in- en uitademingsduur goed en op jouw maat te kunnen instellen.
De EZ-Air is alleen beschikbaar voor Windows PC. (dus niet voor Mac, Android of IOS systemen)
EZ-Air kan je downloaden via www.louvanie.be ; www.biofeedbacktraining.be ; www.hartfocus.nl

Respiroguide Pro (Android & IOS)

Bij deze app kan je de ademfrequentie instellen en de verhouding tussen in-en uitademen, maar je kan niet de vier ademtijden instellen. Voordeel is dat de ademhaling in één vloeiende beweging wordt voorgesteld. Het oranje bolletje gaat in een golvende beweging op en neer. Wanneer het bolletje stijgt, adem je in ; wanneer het daalt, adem je uit. Je kan het zelf verfijnen. Adem in zonder je te forceren en neem pauze tot het bolletje boven is en strat dan de langzame uitademing. Als je het geluid aanzet hoor je het geruis van de golven van de zee. Deze adembegeleider geeft rust door de zachte kleuren en de vloeiende golfbeweging. Je kan er makkelijk mee in slaap vallen.

Paced Breathing (gratis app, Android)

Hierbij zie je het ademhalingspatroon uitgetekend. Je volgt met je ademhaling het bolletje in het patroon. Als je op de ademhalingswaarden klikt opent een scherm waarin je zelf de waarde n kan selecteren en dit voor de vier ademhalingstijden. Je kan ook een geluid activeren dat je begeleidt bij de in-e n uitademingsfasen. Je kan ook je gsm laten trillen bij elke fase, zo kan je ontspannen met de ogen toe ademen. Je kan ook een stem activeren, mannenstem gratis, vrouwenstem betalend.

Breath pacer (IOS)

Hanteert hetzelfde principe van de EZ-Air. Je kan de vier ademhalingstijden instellen. Bij ‘oefening’ zie je een balkje op en neer gaan. Je hoort het geruis van de golven van de zee tijdens het oefenen. Opgelet: kies de app met de groene longen als icoontje en niet die met de zonnebloem.

Kardia (Android & IOS)

Dit is een schijf die zich vult (inademen) en wanneer ze terug kleiner wordt, ga je uitademen. Je kan je ademhalingsfrequentie kiezen door over het scherm te vegen. De in- en uitademingstijd kan je instellen door op een schuifbalk de ratio aan te duiden. Goed is 60% uitademen tegenover 40% inademen. Steeds zelf uittesten wat je het beste ligt. Je kan geluiden kiezen die synchroon meegaan met de in- en uitademing. Makkelijk als je met gesloten ogen wil oefenen.

Overzicht van de apps

AppVoorAdem
frequentie
PauzesVisueelGeluid
EZ-AirWindows PCinstelbaarinstelbaarbalkje
Respiro-
guide pro
IOS en
Android
instelbaargolfzee
Paced
Breathing
Androidinput 4 tijdeninstelbaarhoekig adempatroonklank/trilling
Breath
Pacer
IOSinput 4 tijdeninstelbaarbalkjezee
KardiaIOS en
Android
instelbaarcirkelkeuze
geluiden

Van Nieuland, L., Geeraerts, K., Blijven ademen. 2017.