Hoe geraak je eruit?

Het vraagt heel wat moed van de persoon om de burn-out aan te pakken, maar het is de enige manier om te herstellen op lange termijn. Zo niet kan je hervallen.

Om te herstellen van een burn-out doorloop je verschillende fases. Eerst en vooral moet je terug tot rust komen, om dan je energie terug te kunnen opbouwen. De oorzaken, die jou in een burn-out hebben gebracht, worden aangepakt. Meestal zijn dit verschillende factoren die samen een rol hebben gespeeld: persoonlijkheidskenmerken, gedrags- en communicatiepatronen, organisatiefactoren, balans werk-privé, stress, persoonlijke tegenslagen en levensgebeurtenissen, enz. Als coach begeleid en ondersteun ik jou stap voor stap in dit herstelproces. We streven naar duurzame oplossingen, op lange termijn, die realistisch en haalbaar zijn, zodat je terug veerkrachtig en energiek in het leven staat.